Biston strataria – Włochacz dropiak

Geometridae – Miernikowcowate
Znany także jako krępak nawierzbek. Przednie skrzydła długie i wąskie z dwiema czerwonobrązowymi, lub czarnymi przepaskami poprzecznymi; pole między nimi białawe, ciemnoszaro, drobno plamkowane. Czułki samicy nitkowate, samca pierzaste. Gąsienica zmienna w ubarwieniu, od szaropopielatej do czerwonobrązowej.

Biston

Rezerwat Hołda 18.04.2013 Fot. Jacek Nowak

Bis strataria

Rezerwat Hołda 18.04.2013 Fot. Jacek Nowak

Bis.strataria.

Rezerwat Hołda 18.04.2013 Fot. Jacek Nowak

B.strataria

Łódź 08.04.2015 Samiec Fot. Jerzy Strzelecki

  1. Liczebność. Lokalnie nierzadki
  2. Biotop. Skraje lasów, parki, ogrody, przydroża, zarośla, sady
  3. Wymiary. 40-55 mm. Gąsienica do 55 mm
  4. Okres lotu. Połowa lutego – kwiecień. Gąsienice od maja do lipca. Zimują poczwarki w glebie
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Polifagiczne gąsienice żerują na wielu rozmaitych krzewach i drzewach liściastych, w tym owocowych
  7. Podobne. Nietrudny do rozpoznania
  8. Uwagi. Autorami obserwacji są Jacek NowakJerzy Strzelecki
  9. B.strataria w bazie BioMap
  10. B.strataria na Lepiforum
Bist strataria

Rezerwat Hołda 18.04.2013 Fot. Jacek Nowak

Bist.strataria

Rezerwat Hołda 18.04.2013 Fot. Jacek Nowak

Biston.

Rezerwat Hołda 18.04.2013 Fot. Jacek Nowak

Dodaj komentarz