Biston strataria – Włochacz dropiak

Geometridae – Miernikowcowate
Znany także jako krępak nawierzbek. Przednie skrzydła długie i wąskie z dwiema czerwonobrązowymi, lub czarnymi przepaskami poprzecznymi; pole między nimi białawe, ciemnoszaro, drobno plamkowane. Czułki samicy nitkowate, samca pierzaste. Gąsienica zmienna w ubarwieniu, od szaropopielatej do czerwonobrązowej.

Biston

Rezerwat Hołda 18.04.2013 ♂ Fot. Jacek Nowak

Bis strataria

Rezerwat Hołda 18.04.2013 ♂ Fot. Jacek Nowak

Bis.strataria.

Rezerwat Hołda 18.04.2013 ♂ Fot. Jacek Nowak

B.strataria

Łódź 08.04.2015 ♂ Fot. Jerzy Strzelecki

  1. Status. Lokalnie nierzadki
  2. Siedlisko. Skraje lasów, parki, ogrody, przydroża, zarośla, sady
  3. Wymiary. 40-55 mm. Gąsienica do 55 mm
  4. Okres lotu. Połowa lutego – kwiecień. Gąsienice od maja do lipca. Zimują poczwarki w glebie
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Polifagiczne gąsienice żerują na wielu rozmaitych krzewach i drzewach liściastych, w tym owocowych
  7. Podobne. Nietrudny do rozpoznania
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Jacek Nowak Jerzy Strzelecki
  9. B.strataria w bazie BioMap
  10. B.strataria na Lepiforum
Bist strataria

Rezerwat Hołda 18.04.2013 ♂ Fot. Jacek Nowak

Bist.strataria

Rezerwat Hołda 18.04.2013 ♂ Fot. Jacek Nowak

Biston.

Rezerwat Hołda 18.04.2013 ♂ Fot. Jacek Nowak


avidal

Leave a Reply