Chesias rufata – Niekrocz rudawiak

Geometridae – Miernikowcowate
Tło skrzydeł jasnoszare. Pole środkowe oraz pole zewnętrzne ograniczone brunatnorudymi, wąskimi przepaskami poprzecznymi. W polu zewnętrznym często widoczny brunatnorudy, rozmyty cień. W czasie spoczynku długie i wąskie przednie skrzydła złożone są dachówkowato.

Słowenia 04.04.2009 Fot. gernotkunz

Słowenia 04.04.2009 Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. Bardzo rzadki VU
  2. Biotop. Nasłonecznione skraje lasów, polany, zbocza porośnięte żarnowcami
  3. Wymiary. Rs 18-24 mm
  4. Okres lotu. Kwiecień – czerwiec; w niektórych sezonach w lipcu i sierpniu pojawia się drugie pokolenie. Gąsienice od czerwca do października
  5. Lokalizacja. Słowenia. W Polsce na nielicznych, rozproszonych stanowiskach
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na żarnowcu miotlastym i janowcu barwierskim
  7. Podobne. U Chesias legatella brak rudobrunatnych akcentów na przednich skrzydłach, a ich tło jest ciemniejsze, szarawe
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz
  9. Ch.rufata na Lepiforum

avidal

Leave a Reply