Comibaena bajularia – Miernik plamiak

Geometridae – Miernikowcowate
Skrzydła intensywnie zielone z brązowobiałymi plamami przy tylnych kątach. Ciemnobrązowa gąsienica maskuje ciało fragmentami dębowych liści, spod których jej prawie nie widać.

C.bajularia

PK Międzyrzecza Warty i Widawki 10.06.2014 Fot. Jacek Nowak

C.bajularia

Rezerwat Lubiaszów 18.06.2019

C bajularia

PK Międzyrzecza Warty i Widawki 10.06.2014 Fot. Jacek Nowak

  1. Liczebność. Pospolity, lecz niezbyt liczny
  2. Biotop. Lasy, parki, ogrody, zarośla, zadrzewienia śródpolne
  3. Wymiary. Rs 23-33 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec i lipiec. Zimuje młoda gąsienica w ściółce pod dębami
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na dębach
  7. Podobne. Imago łatwe do identyfikacji. Gąsienicę można pomylić z Thetidia smaragdaria, która w podobny sposób maskuje ciało, lecz nie żeruje na dębach, lecz na roślinach zielnych
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Jacek Nowak avidal
  9. C.bajularia w bazie BioMap
  10. C.bajularia na Lepiforum

avidal

Leave a Reply