Crocallis tusciaria – Głazik nagłożak

Geometridae – Miernikowcowate
Skrzydła przednie szare lub brunatne, regularnie z żółtym lub rdzawo-ceglastym, a sporadycznie różowym odcieniem. Pole środkowe  zauważalnie przyciemnione, ograniczone wąskimi przepaskami poprzecznymi – przepaska wewnętrzna z zębem w kształcie szeroko rozwartej litery „V’ w połowie długości; przepaska zewnętrzna prosta (nie sfalowana) lub lekko falista ze skośnym uskokiem w połowie długości. Plamka środkowa wyraźnie bądź słabo zaznaczona; sporadycznie brak takiej plamki.

Grecja 26.10.2016 Fot. Heiner Ziegler

Grecja 29.09.2016 Fot. Heiner Ziegler

Portugalia – listopad 2021 Fot. plemos

Grecja 29.09.2016 Fot. Heiner Ziegler

Włochy 12.11.2020 Fot. Paolo Mazzei

  1. Status. Brak współczesnych stanowisk
  2. Siedlisko. Murawy i zarośla kserotermiczne, murawy o charakterze stepowym, wygrzane zbocza
  3. Wymiary. Rs 30-40 mm
  4. Okres lotu. Lipiec – październik
  5. Lokalizacja. Włochy, Grecja, Portugalia. W Polsce ostatnia obserwacja pochodzi z lat 60-tych z Podkarpacia (stadium gąsienicy)
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na rozmaitych krzewach liściastych – wymienia się głogi, tarninę, kruszynę, berberys
  7. Podobne. Pole środkowe u Crocallis elinguaria jest bardziej kontrastowe a przepaska wewnętrzna ma odmienny kształt
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – plemos Paolo Mazzei Heiner Ziegler
  9. C.tusciaria na Lepiforum

Portugalia – maj 2015 Fot. plemos

Portugalia – czerwiec 2015 Fot. plemos

Włochy 16.11.2020 Złoże jaj Fot. Paolo Mazzei

Włochy 16.11.2020 Fot. Paolo Mazzei


avidal

Leave a Reply