Cyclophora annularia – Świerzbik pierścieniak

Geometridae – Miernikowcowate
Skrzydła żółtobiałe z szeroką, ciemniejsza od tła, silnie zygzakowata przepaska poprzeczna; na każdym skrzydle owalna, ciemno obwiedziona, jasna plamka, która u niektórych osobników przybiera kształt serca.

C.annularia

Łódź 22.07.2015 Fot. Jacek Nowak

Puszcza Augustowska 27.07.2019 Fot. Jarosław Potapowicz

C.annularia

Łódź 16.07.2014 Fot. Jerzy Strzelecki

Łuków Fot. Ricosz

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Lasy, parki, aleje, ogrody, zarośla, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Rs 18-26 mm
  4. Okres lotu. Od końca kwietnia do początku września; dwa pokolenia w sezonie. Gąsienice od czerwca do października
  5. Lokalizacja. Łódzkie, lubelskie, podlaskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na klonach, rzadziej na innych drzewach liściastych, w tym na grabach i brzozach
  7. Podobne. Nieco podobny jest Cyclophora albiocellaria
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Jarosław Potapowicz Jerzy Strzelecki Jacek Nowak Ricosz
  9. C.annularia w bazie BioMap
  10. C.annularia na Lepiforum

Rodzaj Cyclophora - Świerzbik


avidal

Leave a Reply