Ectropis crepuscularia – Przylepek pomrocznik

Geometridae – Miernikowcowate
Skrzydła szarobiałobrunatne z niewyraźnymi falistymi przepaskami.

Widzew 21.06.2011

Łódź – Widzew 21.06.2011

Las wiączyński 24.04.2014 Teraz staje się jasne, skąd takie nie inne ubarwienie

Las wiączyński 24.04.2014 Teraz staje się jasne, skąd takie nie inne ubarwienie

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Lasy, parki, zarośla, ogrody, zadrzewienia
  3. Wymiary. Rs 30-44 mm
  4. Okres lotu. Marzec – wrzesień. Gąsienice od maja do listopada
  5. Lokalizacja. Łódzkie, świętokrzyskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Gąsienice polifagiczne, żerują na wielu różnych drzewach i krzewach
  7. Podobne. Kilka innych jednostajnie ubarwionych miernikowców, zwłaszcza Paradarisa consonariaHypomecis punctinalis
  8. E.crepuscularia w bazie BioMap
  9. E.crepuscularia na Lepiforum
E.crepuscularia

Łódź – BRUS 22.05.2018 Id Aneta Itczak

Polana Polichno 21.08.2020 Na baldachu Id. Aneta Itczak

Widzew 15.08.2011 Na tamaryszku

Łódź – Widzew 15.08.2011 Na tamaryszku Identyfikacja Aneta Itczak

Las żeromiński 01.08.2015 Identyfiikacja Wojtek M.

Las żeromiński 01.08.2015 Identyfiikacja Wojtek M.

Leave a Reply