Epirrhoe rivata – Paśnik rzeczek

Geometridae – Miernikowcowate
Na środku przednich skrzydeł pole środkowe brunatnoczarne, stosunkowo wąskie, z zębem przy tylnej krawędzi i czarną plamką środkową bez otoczki. Białe przepaski poprzeczne przy polu środkowym relatywnie szerokie, pozbawione wąskiej, szarej linii dzielącej.

Poznań 13.05.2020 Fot. Andrzej Hańca

Łuków 29.07.2014 Fot. Ricosz

  1. Status. Pospolity, lecz niezbyt liczny
  2. Siedlisko. Lasy, zarośla, zręby, polany, trawiaste zbocza
  3. Wymiary. Rs 24-34 mm
  4. Okres lotu. Maj – lipiec; jedno pokolenie w sezonie. Gąsienice od lipca do października. Zimuje poczwarka w oprzędzie
  5. Lokalizacja. Wielkopolskie
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na przytuliach – chętnie na przytulii pospolitej i przytulii właściwej
  7. Podobne. Przede wszystkim przeciętnie mniejszy Epirrhoe alternata (pole środkowe szersze, a okalające je białe przepaski poprzeczne węższe, z widoczną cienką linią dzielącą)
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji i identyfikacji – Andrzej Hańca Ricosz
  9. E.rivata na Lepiforum

Rodzaj Epirrhoe - Paśnik


avidal

Leave a Reply