Epirrhoe alternata – Paśnik zwyczajniak

Geometridae – Miernikowcowate
Znany również jako paśnik zmiennik. Pole środkowe brunatne z czarnymi plamkami, stosunkowo szerokie, z zębem przy zewnętrznej krawędzi i z czarną plamką środkową bez otoczki. Białe przepaski poprzeczne ograniczające pole środkowe relatywnie wąskie; biała przepaska zewnętrzna rozdzielona na dwie części cienką szarą linią.

Włochy 20.04.2020 Fot. Paolo Mazzei

Widzew 12.06.2015

Łódź – Widzew 12.06.2015 Oznaczenie Marek Hołowiński

  1. Status. Pospolity i liczny
  2. Siedlisko. Lasy, parki, ogrody, ugory, zarośla, przydroża i przytorza, polany, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Rs 22-29 mm
  4. Okres lotu. Kwiecień – październik; dwa pokolenia w sezonie. Zimuje poczwarka w oprzędzie – płytko w ziemi, lub w ściółce
  5. Lokalizacja. Włochy, Polska – łódzkie, lubelskie
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na przytuliach, pojedynczo lub po kilka
  7. Podobne. Inne paśniki, zwłaszcza Epirrhoe rivata (pole środkowe węższe, a okalające je białe przepaski poprzeczne szersze)
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Paolo Mazzei avidal
  9. E.alternata w bazie BioMap
  10. E.alternata na Lepiforum
Ep.alternata

Okuninka 17.07.2018

Widzew 08.08.2014

Łódź – Widzew 08.08.2014

E alternata

Okuninka 17.07.2018


Rodzaj Epirrhoe - Paśnik


avidal

2 thoughts on “Epirrhoe alternata – Paśnik zwyczajniak

Leave a Reply