Epirrhoe alternata – Paśnik zwyczajniak

Geometridae – Miernikowcowate
Znany również jako paśnik zmiennik. Na środku przednich skrzydeł barwna, brunatnoczarna szeroka przepaska z zębem przy tylnej krawędzi i czarną plamką środkową bez otoczki. Białe przepaski poprzeczne stosunkowo wąskie.

Ep.alternata

Okuninka 17.07.2018

E.alternata

Okuninka 17.07.2018

E alternata

Okuninka 17.07.2018

Widzew 12.06.2015

Widzew 12.06.2015 Oznaczenie Marek Hołowiński

Widzew 08.08.2014

Łódź – Widzew 08.08.2014

  1. Liczebność. Pospolity i liczny
  2. Biotop. Lasy, parki, ogrody, ugory, zarośla, przydroża i przytorza, polany, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Rs 22-29 mm
  4. Okres lotu. Kwiecień – październik; dwa pokolenia w sezonie. Zimuje poczwarka w oprzędzie – płytko w ziemi, lub w ściółce
  5. Lokalizacja. Łódzkie, lubelskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na przytuliach, pojedynczo lub po kilka
  7. Podobne. Inne paśniki, zwłaszcza Epirrhoe rivata i Euphyia unangulata ( u obu tych gatunków białe przepaski poprzeczne są szersze )
  8. Uwagi. Osobnika z Okuninki oznaczyła Aneta Itczak
  9. E.alternata w bazie BioMap
  10. E.alternata na Lepiforum

Dodaj komentarz