Eulithis mellinata – Nacinek żółcieniak

Geometridae – Miernikowcowate
Tło przednich skrzydeł zwykle żółte. Pole środkowe zwężające się w kierunku wewnętrznego brzegu skrzydła, o ciemnobrązowych, falistych krawędziach, zębowato wypukłe w środkowej części.

Będzino 20.06.2023 Fot. Augustyna

E.mellinata

Łódź 09.06.2014 Fot. Jerzy Strzelecki

  1. Status. Pospolity
  2. Siedlisko. Zarośla, skraje lasów, parki, ogrody, łąki, ugory, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Rs 27-36 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec – sierpień. Gąsienice  w kwietniu i maju
  5. Lokalizacja. Łódzkie, zachodniopomorskie
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na porzeczkach
  7. Podobne. Kilka innych podobnie ubarwionych miernikowców – w tym Eulithis populata (pole środkowe nie zwężające się ku wewnętrznemu brzegowi skrzydła) czy Gandaritis pyraliata
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Augustyna Jerzy Strzelecki
  9. E.mellinata w bazie BioMap
  10. E.mellinata na Lepiforum

Rodzaj Eulithis - Nacinek


avidal

Leave a Reply