Eulithis mellinata – Nacinek żółcieniak

Geometridae – Miernikowcowate
Tło przednich skrzydeł zwykle żółte. Pole środkowe zwężające się w kierunku wewnętrznego brzegu skrzydła, o ciemnobrązowych, falistych krawędziach, zębowato wypukłe w środkowej części.

E.mellinata

Łódź 09.06.2014 Fot. Jerzy Strzelecki

 1. Liczebność. Pospolity
 2. Biotop. Zarośla, skraje lasów, parki, ogrody, łąki, ugory, tereny ruderalne
 3. Wymiary. Rs 27-36 mm
 4. Okres lotu. Czerwiec – sierpień. Gąsienice  w kwietniu i maju
 5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
 6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na porzeczkach
 7. Podobne. Gandaritis pyraliata i niektóre inne gatunki z rodzaju
 8. Kilka innych podobnie ubarwionych miernikowców – w tym Eulithis populata (pole środkowe nie zwężające się ku wewnętrznemu brzegowi skrzydła) czy Gandaritis pyraliata
 9. Uwagi. Autor obserwacji – Jerzy Strzelecki
 10. E.mellinata w bazie BioMap
 11. E.mellinata na Lepiforum

Rodzaj Eulithis - Nacinek


avidal

Leave a Reply