Eulithis populata – Nacinek topolowiak

Geometridae – Miernikowcowate
Tło skrzydeł od bladożółtego po brązowożółte. Pole środkowe ciemno obwiedzione, mniej więcej tej samej szerokości przy przednim i tylnym brzegu skrzydła, z rzędem mniej lub bardziej widocznych, stykających się ze sobą jasnych okrągławych plam.

E.populata

Łódź 28.06.2015 Fot. Jerzy Strzelecki

  1. Status. Pospolity
  2. Siedlisko. Zarośla, lasy, wrzosowiska, torfowiska
  3. Wymiary. Rs 25-36 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec – sierpień. Gąsienice w kwietniu i maju
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na borówkach oraz na topolach i wierzbach
  7. Podobne. Kilka innych podobnie ubarwionych miernikowców – w tym Eulithis mellinata (pole środkowe zwężające się ku tylnemu brzegowi skrzydła), Pelurga comitata czy Thera firmata 
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Jerzy Strzelecki
  9. E.populata w bazie BioMap
  10. E.populata na Lepiforum

Rodzaj Eulithis - Nacinek


avidal

Leave a Reply