Eulithis pyropata – Nacinek zorzyniak

Geometridae – Miernikowcowate
Tło skrzydeł przednich szare, niekiedy z oliwkowym nalotem. Faliste przepaski poprzeczne cienkie, białe, zgrubiałe przy przednim brzegu skrzydła – okalają one silnie kontrastowe, pomarańczowe pola.

Eulithis pyropata

Puszcza Białowieska 09.07.2019 Fot. Roman Jasiak

  1. Status. Rzadki, lokalny
  2. Siedlisko. Wilgotne lasy i zarośla, ogrody
  3. Wymiary. Rs 29-34 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec – sierpień. Gąsienice od maja do lipca
  5. Lokalizacja. Puszcza Białowieska
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na dzikiej czarnej porzeczce; zjadają głównie liście
  7. Podobne. Stosunkowo nietrudny do identyfikacji, także w zestawieniu z imagines pozostałych gatunków z rodzaju
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Roman Jasiak
  9. E.pyropata w bazie BioMap
  10. E.pyropata na Lepiforum

Rodzaj Eulithis - Nacinek


avidal

Leave a Reply