Hydriomena furcata – Paśnik widliczak

Geometridae – Miernikowcowate
Tło przednich skrzydeł zwykle w różnych odcieniach zieleni, rzadziej bez zielonkawego odcienia (np. u osobników rdzawobrunatnych, lub czarnoszarych). Pole środkowe często rozjaśnione. Deseń wybitnie zmienny, ale zawsze z ciemnymi, poprzecznymi, falistymi przepaskami i drobnym, ciemnym, poprzecznym prążkowaniem – przy wierzchołkach przednich skrzydeł ciemna, ukośna smuga. Gąsienica czarna, lub ciemnobrązowa z czarną, lub żółtą głową i białymi pasami wzdłuż ciała.

H.furcata

Bieszczady 2017 Forma barwna bez zielonkawego odcienia Fot. Rafał Celadyn

  1. Liczebność. Nierzadki, zwłaszcza na południu kraju
  2. Biotop. Lasy, torfowiska, mokradła, łozowiska, zarośla
  3. Wy(miary. Rs 26-35 mm
  4. Okres lotu. Koniec czerwca – sierpień. Gąsienice od maja do lipca. Zimuje jajo
  5. Lokalizacja. Bieszczady. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na wierzbach, leszczynach, wrzosach i borówkach
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju, oraz miernikowce o podobnym ubarwieniu, np. Chloroclystis v-ata
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Rafał Celadyn
  9. H.furcata w bazie BioMap
  10. H.furcata na Lepiforum

avidal

Leave a Reply