Hydriomena furcata – Paśnik widliczak

Geometridae – Miernikowcowate
Tło przednich skrzydeł zwykle w różnych odcieniach zieleni – rzadziej bez zielonkawego odcienia (np. u osobników rdzawo-brunatnych lub czarno-szarych). Pole środkowe często rozjaśnione. Deseń wybitnie zmienny, ale zawsze z ciemnymi, poprzecznymi, falistymi przepaskami i drobnym, ciemnym, poprzecznym prążkowaniem – przy wierzchołkach przednich skrzydeł ciemna, ukośna smuga. Gąsienica czarna lub ciemnobrązowa z czarną bądź żółtą głową i z białymi pasami wzdłuż ciała.

Włochy 24.07.2019 Fot. Paolo Mazzei

  1. Liczebność. Nierzadki, zwłaszcza na południu kraju
  2. Biotop. Lasy, torfowiska, mokradła, łozowiska, zarośla
  3. Wymiary. Rs 26-35 mm
  4. Okres lotu. Koniec czerwca – sierpień. Gąsienice od maja do lipca. Zimuje jajo
  5. Lokalizacja. Włochy. W Polsce na całym obszarze
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na wierzbach, leszczynach, wrzosach i borówkach
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju, oraz miernikowce o podobnym ubarwieniu, np. Chloroclystis v-ata
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Paolo Mazzei
  9. H.furcata w bazie BioMap
  10. H.furcata na Lepiforum

Włochy 06.06.2018 Fot. Paolo Mazzei


avidal

Leave a Reply