Idaea dilutaria – Krocznik rozmytnik

Geometridae – Miernikowcowate
Tło skrzydeł jasne, żółtawoszare z jedwabistym połyskiem. Krawędź kostalna przedniego skrzydła bez przyciemnienia. Przepaski poprzeczne sfalowane, cienkie, ciemniejsze od tła. Na każdym skrzydle kropkowata, czarna plamka.

Id.dilutaria

Ojcowski Park Narodowy 03.07.2019 Fot. Maksymilian Syratt

  1. Liczebność. Lokalny, sporadycznie obserwowany
  2. Biotop. Murawy naskalne i kserotermiczne o wapiennym podłożu, ciepłe zarośla i leśne polany
  3. Wymiary. Rs 15-22 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec – sierpień. Zimuje gąsienica
  5. Lokalizacja. Małopolskie
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na posłonku rozesłanym
  7. Podobne. Niektóre inne kroczniki – zwłaszcza Idaea humiliata i Idaea fuscovenosa, które różnią się ciemną smugą przy przedniej krawędzi skrzydła
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Maks Syratt
  9. Uwagi 2. Identyfikacja Bernd-Otto Bennedsen
  10. I.dilutaria na Lepiforum

Rodzaj Idaea - Krocznik


avidal

Leave a Reply