Idaea dilutaria – Krocznik rozmytnik

Geometridae – Miernikowcowate
Tło skrzydeł jasne, żółtawoszare z jedwabistym połyskiem. Krawędź kostalna przedniego skrzydła bez przyciemnienia. Przepaski poprzeczne sfalowane, cienkie, ciemniejsze od tła. Na każdym skrzydle kropkowata, drobna czarna plamka.

Włochy 14.06.2017 Fot. Paolo Mazzei

  1. Status. Lokalny, sporadycznie obserwowany
  2. Siedlisko. Murawy naskalne i kserotermiczne o wapiennym podłożu, ciepłe zarośla i leśne polany
  3. Wymiary. Rs 15-22 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec – sierpień. Zimuje gąsienica
  5. Lokalizacja. Włochy
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na posłonku rozesłanym
  7. Podobne. Niektóre inne kroczniki – zwłaszcza Idaea humiliata i Idaea fuscovenosa, które różnią się ciemną smugą przy przedniej krawędzi skrzydła
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Paolo Mazzei
  9. I.dilutaria na Lepiforum

Rodzaj Idaea - Krocznik


avidal

Leave a Reply