Idaea inquinata – Krocznik ziołowiak

Geometridae – Miernikowcowate
Tło skrzydeł od jasnoszarych po jasnobrunatne. Przepaski poprzeczne ciemniejsze od tła – niektóre z nich często szeroko,plamisto rozmyte; zwłaszcza przepaska wewnętrzna. Plamki środkowe czarne, drobne, obecne na obu parach skrzydeł, lecz na przednich skrzydłach zwykle słabiej zaznaczone.

I.inquinata

Cieszyn 20.06.2019 Fot. Slavko

  1. Liczebność. Nierzadki
  2. Biotop. Parki, ogrody, tereny ruderalne, otoczenie domostw, budynki gospodarcze
  3. Wymiary. Rs 12-18 mm
  4. Okres lotu. Maj – wrzesień; dwa pokolenia w sezonie. Zimuje gąsienica
  5. Lokalizacja. Śląskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na więdnących, lub zeschniętych liściach  i innych częściach roślin
  7. Podobne. Inne podobnie ubarwione miernikowce
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Slavko
  9. I.inquinata w bazie BioMap
  10. I.inquinata na Lepiforum

Rodzaj Idaea - Krocznik


avidal

Leave a Reply