Isturgia murinaria – Witalnik myszaciak

Geometridae – Miernikowcowate
Skrzydła białoszare, w zmiennym stopniu brunatnie przyprószone. Na przednim skrzydle 3 ciemniejsze od tła, cienkie przepaski poprzeczne, z których zwłaszcza środkowa może zanikać; przepaska zewnętrzna najwyraźniej zaznaczona, z szarobiałym, rozmytym rozjaśnieniem przy wewnętrznej krawędzi. Plamka środkowa ciemnobrunatna, dobrze widoczna. Mniej wyraźna i bardziej rozmyta plamka znajduje się w polu zewnętrznym przedniego skrzydła. Gąsienica zielona z parą czerwonobrunatnych, jasno ograniczonych, pionowych smug na głowie.

22222

Rezerwat Krzyżanowice 20.05.2019

  1. Status. Lokalny
  2. Siedlisko. Murawy kserotermiczne oraz inne suche tereny otwarte, zwłaszcza o wapiennym podłożu
  3. Wymiary. Rs 23-32 mm
  4. Okres lotu. Kwiecień – sierpień; dwa pokolenia w sezonie. Gąsienice od czerwca do września/października
  5. Lokalizacja. Ponidzie
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na roślinach zielnych z rodziny bobowatych – wymienia się sparcetę, koniczynę, wykę i lucernę
  7. Podobne. Niektóre inne miernikowce o zbliżonym deseniu na skrzydłach – mimo to nietrudny do rozpoznania
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
  9. I.murinaria w bazie BioMap
  10. I.murinaria na Lepiforum

Rodzaj Isturgia - Witalnik


avidal

Leave a Reply