Isturgia roraria – Witalnik obrębek

Geometridae – Miernikowcowate
Skrzydła ochrowo-żółte z licznymi brunatno-czarnymi, kreskowatymi plamkami na całej powierzchni. Zewnętrzne brzegi skrzydeł samca na wierzchniej stronie z rozległym przyciemnieniem, które jest bardziej intensywne na przednim skrzydle.

Bułgaria 07.07.2010 Fot. Jarosław Bury

  1. Liczebność. Rzadki i nieliczny
  2. Biotop. Nasłonecznione skraje lasów i leśne polany, wrzosowiska
  3. Wymiary. Rs 23-28 mm
  4. Okres lotu. Maj – sierpień. Gąsienice od czerwca do września/października
  5. Lokalizacja. Bułgaria. W Polsce na południu kraju
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na żarnowcach i janowcach
  7. Podobne. Najbardziej podobny Isturgia limbaria w Polsce nie występuje
  8. Uwagi. Autor obserwacji i identyfikacji – Jarosław Bury
  9. I.roraria na Lepiforum

Rodzaj Isturgia - Witalnik


avidal

Leave a Reply