Larentia clavaria – Paśnik ślazowiec

Geometridae – Miernikowcowate
Przednie skrzydła szarobrunatne, często z rdzawożółtym odcieniem. Wyraźnie ciemniejsze pole środkowe jasno obrzeżone. Wzdłuż zewnętrznego brzegu skrzydła występuje silnie falista przepaska poprzeczna (na zdjęciu wskazana żółtą strzałką).

Poznań 21.06.2010 Fot. Andrzej Hańca

  1. Liczebność. Nieczęsto obserwowany, miejscami liczny
  2. Biotop. Parki, zarośla, ogrody, ugory, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Rs 32-40 mm
  4. Okres lotu. Sierpień – początek października
  5. Lokalizacja. Wielkopolskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na ślazach (malwach), rzadziej na innych ślazowatych
  7. Podobne. U Scotopteryx chenopodiata brak zewnętrznej, falistej przepaski
  8. Uwagi. Autor obserwacji i identyfikacji – Andrzej Hańca
  9. L. clavaria na Lepiforum

avidal

Leave a Reply