Larentia clavaria – Paśnik ślazowiec

Geometridae – Miernikowcowate
Przednie skrzydła szarobrunatne, często z rdzawożółtym odcieniem. Wyraźnie ciemniejsze pole środkowe ograniczone jasnymi przepaskami. Wzdłuż zewnętrznego brzegu skrzydła występuje silnie falista przepaska poprzeczna.

Włochy 19.10.2017 Fot. Paolo Mazzei

  1. Status. Nieczęsto obserwowany, miejscami liczny
  2. Siedlisko. Parki, zarośla, ogrody, ugory, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Rs 32-40 mm
  4. Okres lotu. Sierpień – początek października
  5. Lokalizacja. Włochy
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na ślazach (malwach), rzadziej na innych ślazowatych
  7. Podobne. U Scotopteryx chenopodiata brak zewnętrznej, falistej przepaski
  8. Uwagi. Autor obserwacji  – Paolo Mazzei
  9. L. clavaria na Lepiforum

Włochy 13.03.2021 Fot. Paolo Mazzei

Włochy 13.03.2021 Fot. Paolo Mazzei


avidal

Leave a Reply