Scotopteryx chenopodiata – Paśnik komosiak

Geometridae – Miernikowcowate
Tło przednich skrzydeł żółtobrązowe. Wyraźnie ciemniejsze, brunatne pole środkowe z niewielką czarną plamką, pomarańczowobrązowo obrzeżone.

Lublinek 21.07.2013 Fot. Jacek Strojny

Łódź – Lublinek 21.07.2013 Fot. Jacek Strojny

Lublinek 21.07.2013 Fot. Jacek Strojny

Łódź – Lublinek 21.07.2013 Fot. Jacek Strojny

  1. Liczebność. Bardzo pospolity i liczny
  2. Biotop. Łąki, ugory, przydroża, przytorza, polany, ogrody, parki, skraje lasów
  3. Wymiary. Rs 25-36 mm
  4. Okres lotu. Koniec czerwca – początek września
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na rozmaitych roślinach zielnych: koniczynie, wyce, komonicy, groszku, traganku i innych
  7. Podobne. U Larentia clavaria przy zewnetrznym brzegu skrzydła znajduje się dodatkowa, silnie falista przepaska poprzeczna
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Jacek Strojny
  9. S.chenopodiata w bazie BioMap
  10. S.chenopodiata na Lepiforum

avidal

Leave a Reply