Scotopteryx chenopodiata – Paśnik komosiak

Geometridae – Miernikowcowate
Przednie skrzydła żółoszarobrązowe. Wyraźnie ciemniejsza środkowa część skrzydła z niewielką czarną plamką, obrzeżona żółtobrązowymi, falistymi przepaskami poprzecznymi.

Lublinek 21.07.2013 Fot. Jacek Strojny

Łódź – Lublinek 21.07.2013 Fot. Jacek Strojny

Lublinek 21.07.2013 Fot. Jacek Strojny

Lublinek 21.07.2013 Fot. Jacek Strojny

  1. Liczebność. Bardzo pospolity i liczny
  2. Biotop. Łąki, ugory, przydroża, przytorza, polany, ogrody, parki, skraje lasów
  3. Wymiary. Rs 25-36 mm
  4. Okres lotu. Koniec czerwca – początek września
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na rozmaitych roślinach zielnych: koniczynie, wyce, komonicy, groszku, traganku i innych
  7. Podobne. Nietrudny do identyfikacji
  8. Uwagi. Autorem obserwacji jest Jacek Strojny
  9. S.chenopodiata w bazie BioMap
  10. S.chenopodiata na Lepiforum

Leave a Reply