Narraga fasciolaria – Witalnik byliczak

Geometridae – Miernikowcowate
Wierzch skrzydeł żółty z szerokimi, ciemnobrunatnymi przepaskami. Spód skrzydeł bladożółty lub wręcz biały, a brunatne przepaski jaśniejsze niż na wierzchniej stronie skrzydeł. W pozycji spoczynkowej motyl bardzo rzadko rozkłada skrzydła. Czułki samca grzebykowate, czułki samicy niktowate.

Łódź – BRUS 26.07.2021 ♀ Fot. Andrzej Czerwiński

Bory Tucholskie ♂ Fot. Marek Wyszomirski

Bory Tucholskie ♂ Fot. Marek Wyszomirski

Łódź – BRUS 26.07.2021 ♀ Fot. Andrzej Czerwiński

  1. Status. W środkowej i północnej części kraju nierzadki, lecz nieliczny; poza tym sporadycznie obserwowany
  2. Siedlisko. Najczęściej znajdowany na suchych, piaszczystych terenach otwartych – na kwietnych ugorach i łąkach, piaskowniach przyleśnych, trawiastych murawach, przytorzach, przydrożach…
  3. Wymiary. Rs 16-22 mm; zwykle 18-20 mm
  4. Okres lotu. Maj – sierpień. Gąsienice od czerwca do września. Dwa pokolenia w sezonie. Zimuje poczwarka w kokonie, w glebie
  5. Lokalizacja. Pomorskie, łódzkie
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na bylicy polnej Artemisia campestris
  7. Podobne. Na pierwszy rzut oka można go pomylić z pospolitymi Ematurga atomaria i Chiasmia clathrata 
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Andrzej Czerwiński Marek Wyszomirski
  9. N.fascilaria na Lepiforum

Bory Tucholskie ♂ Fot. Marek Wyszomirski


avidal

Leave a Reply