Pasiphila chloerata – Grotniczek tarniniec

Geometridae – Miernikowcowate
Poprzednio w rodzaju Rhinoprora. Przednie skrzydła szare, lub brązowoszare. Pole środkowe ograniczone jasnymi, wąskimi przepaskami poprzecznymi. Zewnętrzna biała przepaska poprzeczna zygzakowata. Odwłok rdzawy w części nasadowej – istotna cecha diagnostyczna gatunku.

Rh.chloreata

Łódzkie 29.05.2016 Fot. Jacek Nowak

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Skraje lasów, polany, ogrody, parki, zarośla, sady, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Rs 16-20 mm
  4. Okres lotu. Maj – lipiec. Gąsienice głównie w kwietniu
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na czeremchach i na śliwach – w tym na tarninach
  7. Podobne. Liczne inne szare miernikowce, zwłaszcza z rodzaju Eupithecia; identyfikację ułatwia charakterystyczne ubarwienie odwłoka
  8. Uwagi. Autorem obserwacji jest Jacek Nowak
  9. P.chloerata w bazie BioMap
  10. P.chloerata na Lepiforum

Dodaj komentarz