Pasiphila chloerata – Grotniczek tarniniec

Geometridae – Miernikowcowate
Poprzednio w rodzaju Rhinoprora. Przednie skrzydła szare, lub brązowoszare. Pole środkowe ograniczone jasnymi, wąskimi przepaskami poprzecznymi. Zewnętrzna biała przepaska poprzeczna zygzakowata. Odwłok rdzawy w części nasadowej – istotna cecha diagnostyczna gatunku.

Rh.chloreata

Łódzkie 29.05.2016 Fot. Jacek Nowak

Łuków 18.05.2018 Fot. Ricosz

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Skraje lasów, polany, ogrody, parki, zarośla, sady, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Rs 16-20 mm
  4. Okres lotu. Maj – lipiec. Gąsienice głównie w kwietniu
  5. Lokalizacja. Łódzkie, lubelskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na czeremchach i na śliwach – w tym na tarninach
  7. Podobne. Liczne inne szare miernikowce, zwłaszcza z rodzaju Eupithecia; identyfikację ułatwia charakterystyczne ubarwienie odwłoka
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Jacek Nowak Ricosz
  9. P.chloerata w bazie BioMap
  10. P.chloerata na Lepiforum

avidal

Leave a Reply