Pelurga comitata – Paśnik maczyniak

Geometridae – Miernikowcowate
Znany także pod nazwą paśnik komosiak. Skrzydła przednie żółtobrązowe z faliście profilowanymi przepaskami ciemniejszymi od tła. Gąsienice jasnozielone, po ostatnim linieniu ciemnozielone z jasnożółtymi plamami.

P.comitata

Łódź – Park Poniatowskiego 07.08.2018

P.comitata

Łódź 16.07.2014 Fot. Jerzy Strzelecki

Lary 30.07.2010

Lary 30.07.2010

Lary 30.07.2010

Lary 30.07.2010

  1. Status. Zdecydowanie pospolity
  2. Siedlisko. Zarośla, skraje lasów, parki, ogrody, łąki, ugory, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Rs 25-36 mm
  4. Okres lotu. Lipiec – wrzesień
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują nocą oraz w pochmurne dni na komosie, bylicy i łobodzie; w ciągu dnia ukrywają się płytko w ziemi, lub w gęstwinie roślin zielnych
  7. Podobne. Kilka innych podobnie ubarwionych miernikowców, na przykład z rodzaju Eulithis
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Jerzy Strzelecki avidal
  9. P.comitata w bazie BioMap
  10. P.comitata na Lepiforum
P.comitata

Łódź – Park Poniatowskiego 07.08.2018

P.comitata

Łódź – Park Poniatowskiego 22.08.2019


avidal

Leave a Reply