Pseudopanthera macularia – Osmaganek plamek

Geometridae – Miernikowcowate
Aktywny za dnia miernikowiec o żółtych skrzydłach z brunatnymi, mieniącymi się na fioletowo cętkami. Gąsienica zielona z ciemną linią na grzbiecie. Zimuje poczwarka. Motyl chętnie odwiedza fioletowe kwiaty.

Suche Rzeki 29.05.2013

Suche Rzeki 29.05.2013

Suche Rzeki 29.05.2013

Suche Rzeki 29.05.2013

Suche Rzeki 29.05.2013

Suche Rzeki 29.05.2013

Wołosate 26.05.2014 Osobnik o wyjątkowo jasnych, niemal białych skrzydłach

Wołosate 26.05.2014 Osobnik o wyjątkowo jasnych, niemal białych skrzydłach

  1. Liczebność. Pospolity tylko lokalnie
  2. Biotop. Skraje lasów, polany, leśne prześwietlenia, murawy kserotermiczne, wrzosowiska
  3. Wymiary. Rs 23-28 mm
  4. Okres lotu. Maj – lipiec. Gąsienica od lipca do września. Zimuje poczwarka w ściółce, lub płytko w glebie
  5. Lokalizacja. Bieszczady. W rejonie łódzkim nieobecny
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na ziołoroślach, min. na mięcie, szałwi, czyśccu i jasnocie
  7. Podobne. Niepowtarzalny, choć początkujący mogą go ewentualnie pomylić z przylepkiem Arichanna melanaria
  8. P.macularia w bazie BioMap
  9. P.macularia na Lepiforum
Szlak na Połoninę Caryńską 28.05.2014

Szlak na Połoninę Caryńską 28.05.2014 In copula

Szlak na Połoninę Caryńską 28.05.2014

Szlak na Połoninę Caryńską 28.05.2014

Dodaj komentarz