Pseudopanthera macularia – Osmaganek plamek

Geometridae – Miernikowcowate
Aktywny za dnia miernikowiec o żółtych skrzydłach z brunatnymi, mieniącymi się na fioletowo cętkami. Gąsienica zielona z ciemną linią na grzbiecie.

Suche Rzeki 29.05.2013

Suche Rzeki 29.05.2013

Suche Rzeki 29.05.2013

Suche Rzeki 29.05.2013

Suche Rzeki 29.05.2013

Suche Rzeki 29.05.2013

Wołosate 26.05.2014 Osobnik o wyjątkowo jasnych, niemal białych skrzydłach

Wołosate 26.05.2014 Osobnik o wyjątkowo jasnych, niemal białych skrzydłach

  1. Status. Lokalny, miejscami liczny
  2. Siedlisko. Skraje lasów, polany, leśne prześwietlenia, murawy kserotermiczne, wrzosowiska
  3. Wymiary. Rs 23-28 mm
  4. Okres lotu. Maj – lipiec. Gąsienica od lipca do września. Zimuje poczwarka w ściółce lub płytko w glebie
  5. Lokalizacja. Bieszczady
  6. Pokarm. Nektar. Motyl chętnie odwiedza fioletowe kwiaty. Gąsienice żerują na ziołoroślach, m.in. na miętach, szałwiach, czyśćcach i jasnotach
  7. Podobne. Niepowtarzalny
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
  9. P.macularia w bazie BioMap
  10. P.macularia na Lepiforum
Szlak na Połoninę Caryńską 28.05.2014

Szlak na Połoninę Caryńską 28.05.2014 In copula

Szlak na Połoninę Caryńską 28.05.2014

Szlak na Połoninę Caryńską 28.05.2014


avidal

Leave a Reply