Scopula decorata – Wątlak ozdobny

Geometridae – Miernikowcowate
Tło skrzydeł srebrzystobiałe. Wąska przepaska poprzeczna w polu środkowym relatywnie silnie falista. Przy zewnętrznym brzegu rząd szarych plamek, zwykle z wyraźnym niebieskim odcieniem – plamki te obrzeżone są wąskimi, jasnobrunatnymi przepaskami falistymi.

Francja 02.07.2021 Fot. Paolo Mazzei

Hiszpania – Granada 18.06.2018 Fot. Simon Oliver

  1. Liczebność. Skrajnie rzadki CR
  2. Biotop. Murawy psammofilne i kserotermiczne, wydmy śródlądowe, wrzosowiska, polany przyleśne o piaszczystym podłożu, suche łąki
  3. Wymiary. Rs 20-25 mm
  4. Okres lotu. Maj – wrzesień. Zimuje gąsienica
  5. Lokalizacja. Hiszpania, Francja. W Polsce odnaleziony m.in na Pustyni Błędowskiej
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na macierzankach, zwłaszcza na macierzance piaskowej
  7. Podobne. U pospolitego Scopula ornata przepaska poprzeczna w polu środkowym jest znacznie słabiej zaznaczona i mniej sfalowana
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Simon Oliver Paolo Mazzei
  9. S.decorata na forum entomo.pl
  10. S.decorata na Lepiforum

Rodzaj Scopula - Wątlak


avidal

Leave a Reply