Scotopteryx bipunctaria – Pomiernik dwukropek

Geometridae – Miernikowcowate
Skrzydła przednie szare. Pole środkowe szare lub jasnobrązowe, ciemniejsze od tła, w obrębie pola środkowego znajdują się dwie czarne kropki.

Włochy 23.07.2016 Fot. Paolo Mazzei

Szwajcaria 18.06.201211.07.2022 Fot. Heiner Ziegler

Austria – Fieberbrunn 24.08.2019 Fot. Michael Knapp

  1. Status. Rzadko obserwowany, miejscami liczny. W Polsce na południu kraju – w północnych i centralnych regionach obserwowany bardzo okazjonalnie
  2. Siedlisko. Murawy kserotermiczne i naskalne, zbocza o wapiennym podłożu
  3. Wymiary. Rs 26-32 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec- sierpień. Zimuje gąsienica
  5. Lokalizacja. Austria, Włochy, Szwajcaria
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na ożankach oraz rozmaitych bobowatych
  7. Podobne. Pozostałe szaroskrzydłe gatunki z rodzaju odróżniają się pojedynczą ciemną plamką w polu środkowym
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Paolo Mazzei Michael Knapp Heiner Ziegler
  9. S.bipunctaria na Lepiforum

Rodzaj Scotopteryx - Pomiernik


avidal

Leave a Reply