Venusia cambrica – Wenuska kambryjska

Geometridae – Miernikowcowate
Tło przednich skrzydeł białe. Pole środkowe ograniczone wąskimi, brunatnoczarnymi przepaskami poprzecznymi (przepaski te nigdy nie mają rdzawego odcienia) – przepaska wewnętrzna może się rozpadać na pojedyncze plamki. W połowie przepaski zewnętrznej para podłużnych, czarnych kreseczek, niekiedy zlewających się w drobną plamkę. Przy strzępinie rząd ciemnych, kreskowatych plamek.

Tarnawce 17.06.2007 Fot. Jarosław Bury

  1. Liczebność. Lokalna, rzadko obserwowana. Gatunek górski znany z Sudetów, Beskidów, Tatr i Gór Świętokrzyskich
  2. Biotop. Lasy iglaste i mieszane, zarośla, ogrody, parki, polany
  3. Wymiary. Rs 24-30 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec – sierpień. Gąsienice od sierpnia do października
  5. Lokalizacja. Podkarpackie
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na jarzębach, rzadziej na brzozach i borówkach; żywią się liśćmi
  7. Podobne. U bardzo podobnej Hydrelia sylvata przepaski ograniczające pole środkowe mają rdzawy odcień
  8. Uwagi. Autor obserwacji i identyfikacji – Jarosław Bury
  9. V.cambrica na Lepiforum

avidal

Leave a Reply