Hydrelia sylvata – Hydrelia leśna

Geometridae – Miernikowcowate
Tło przednich skrzydeł białe. Pole środkowe ograniczone wąskimi, brunatnoczarnymi przepaskami poprzecznymi z rzdawym odcieniem. W połowie przepaski zewnetrznej para podłużnych, brunatnoczarnych kreseczek, niekiedy zlewających się w drobna plamkę. Przy strzępinie rząd ciemnych, kreskowatych plamek.

Hyd.sylvata

Łódzkie 07.07.2015 Fot. Jacek Nowak

Hyd. sylvata

Łódź 07.07.2015 Fot. Jacek Nowak

  1. Liczebność. Nierzadki
  2. Biotop. Lasy, parki, ogrody, zarośla, polany, mokradła
  3. Wymiary. Rs 20-30 mm
  4. Okres lotu. Maj – sierpień
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na olszach, rzadziej na brzozach, leszczynach i wierzbach; być może także na innych drzewach liściastych
  7. Podobne. Niektóre inne miernikowce, zwłaszcza Venusia cambrica, u której brak rdzawego odcienia na przepaskach ograniczających pole środkowe
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Jacek Nowak
  9. H.sylvata w bazie BioMap
  10. H.sylvata na Lepiforum

avidal

Leave a Reply