Xanthorhoe ferrugata – Paśnik mysiotrzewiak

Geometridae – Miernikowcowate
Znany też jako paśnik rdzawiak. Przednie skrzydła barwne, o zmiennej gamie kolorów, lecz zawsze z ciemnym polem środkowym ograniczonym wyraźnymi, białymi przepaskami poprzecznymi. Z zewnętrzną, białą, falistą przepaską poprzeczną stykają się rozmyte, ciemne, położone blisko siebie szaroczarne plamki. Gąsienica brązowa lub zielonobrązowa z mniej lub bardziej kontrastową, rozerwaną na plamy smugą grzbietową.

x.ferrugata

Rezerwat Hołda 04.08.2015 Fot. Jacek Nowak

x ferrugata

Łódzkie 31.07.2012 Fot. Jacek Nowak

xanth.ferrugata

Łódzkie 31.07.2012 Fot. Jacek Nowak

xant.ferrugata

Łódzkie 21.05.2012 Fot. Jacek Nowak

 1. Liczebność. Pospolity
 2. Biotop. Lasy, łąki, zarośla, ogrody, polany, parki
 3. Wymiary. Rs 18-26 mm
 4. Okres lotu. Maj – wrzesień; dwa pokolenia w sezonie. Gąsienice od czerwca do października. Zimuje poczwarka
 5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
 6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na przytuliach, dzwonkach, gwiazdnicach i innych roślinach zielnych
 7. Podobne. Przede wszystkim Xanthorhoe spadicearia, u którego pole środkowe jest bardziej niejednolicie ubarwione i ograniczone bardziej kontrastowymi, szarawymi przepaskami
 8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Jacek Nowak avidal
 9. X.ferrugata w bazie BioMap
 10. X.ferrugata na Lepiforum
 11. Wymowa: ksantore ferrugata
X.ferrugata

Łódź – Park Poniatowskiego 19.07.2019

xan.ferrugata

Łódzkie 12.08.2015 Fot. Jacek Nowak

x.ferrugata.

Łódzkie 23.07.2015 Fot. Jacek Nowak


Rodzaj Xanthorhoe - Paśnik


avidal

Leave a Reply