Acrolepiopsis assectella – Wgryzka szczypiorka

Glyphipterigidae
Przednie skrzydła ciemnobrązowe z drobnymi, białymi plamkami i dużą, białą, trójkątną plamą przy tylnej krawędzi skrzydła; przy złożonych w stanie spoczynku skrzydłach plamy te łączą się ze sobą w kształt półkola. Tylne skrzydła szare. Głowa brązowa.

a-assectella

Łuków 05.06.2014 Fot. Ricosz

  1. Status. Nierzadka, choć nieczęsto obserwowana
  2. Siedlisko. Ogrody, parki, tereny ruderalne, brzegi leśnych strumieni, polany
  3. Wymiary. Rs 11-15 mm
  4. Okres lotu. Maj – październik; co najmniej dwa pokolenia w sezonie. Imagines aktywne w ciągu dnia i w nocy
  5. Lokalizacja. Lubelskie
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na liściach i bulwach cebuli, pora i czosnku
  7. Podobne. Inne podobnie ubarwione motyle – zwłaszcza Acroleiopsis betulella
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Ricosz
  9. A. assectella na Lepiforum

avidal

Leave a Reply