Glyphipterix thrasonella

Glyphipterigidae
Przednie skrzydła szarobrązowe lub złocistobrązowe ze srebrzystymi smugami odchodzącymi od przedniej krawędzi skrzydła. Przy zewnętrznym brzegu skrzydła wąskie, czarne pole wypełnione trzema srebrzystymi plamkami. Zewnętrzny brzeg skrzydła z klinowatym wcięciem.

Belgia – Ypres 28.05.2018 Fot. Marie Lou Legrand

  1. Liczebność. Nierzadki, lokalnie liczny – mimo to sporadycznie obserwowany
  2. Biotop. Szuwary, podmokłe łąki
  3. Wymiary. Rs 9-15 mm – zalicza się do dużych reprezentantów rodzaju
  4. Okres lotu. Maj – lipiec; jedno pokolenie w sezonie. Imagines są aktywne w ciągu dnia
  5. Lokalizacja. Belgia
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na sitach
  7. Podobne. Charakterystyczny – inne gatunki z rodzaju wyraźnie różnią się deseniem na skrzydłach, zwłaszcza położeniem i wypełnieniem czarnego pola przy zewnętrznej krawędzi skrzydła
  8. Uwagi. Autorka obserwacji – Marie Lou Legrand
  9. G.thrasonella na Lepiforum

avidal

Leave a Reply