Phyllonorycter joannisi/acerifoliella

Gracillariidae – Kibitnikowate
Skrzydło przednie wąskie, białe z dwiema brunatnopomarańczowymi, czarno obrzeżonymi przepaskami – przepaska wewnętrzna słabo wygięta, niemal prosta; przepaska zewnętrzna ostro, kątowo załamana. Oba gatunki bardzo do siebie podobne, niemożliwe do rozpoznania na fotografiach terenowych. Identyfikacja możliwa przy seriach porównawczych imagines; genitalia obu gatunków również bliźniaczo podobne.

Ph. joannisi

Łódzki Ogród Botaniczny 26.04.2018

  1. Liczebność. P.joannisi pospolity. P.acerifoliellla zdecydowanie rzadziej obserwowany
  2. Biotop. Parki, ogrody, lasy, aleje, zadrzewienia śródpolne
  3. Wymiary. Rs 6-9 mm
  4. Okres lotu. Maj – wrzesień
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występują w całym kraju
  6. Pokarm. Gąsienice P.joannisi minują liście klonu zwyczajnego, gąsienice P.acerifoliella zaś klonu polnego
  7. Podobne. U Phyllonorycter geniculella obie przepaski skrzydłowe są wyraźnie, kątowo załamane
  8. P.joannisi w bazie BioMap
  9. P.acerifoliella na Lepiforum

 

Leave a Reply