Phyllonorycter joannisi/acerifoliella

Gracillariidae – Kibitnikowate
Skrzydło przednie wąskie, białe z dwiema brunatnopomarańczowymi, czarno obrzeżonymi przepaskami – przepaska wewnętrzna słabo wygięta, niemal prosta; przepaska zewnętrzna ostro, kątowo załamana. Oba gatunki bardzo do siebie podobne, niemożliwe do rozpoznania na fotografiach terenowych. Identyfikacja możliwa przy seriach porównawczych imagines; genitalia obu gatunków również bliźniaczo podobne.

Ph. joannisi

Łódzki Ogród Botaniczny 26.04.2018

Łuków 08.05.2020 Phyllonorycter joannisi Fot. Ricosz

Łuków 15.05.2020 Fot. Ricosz

  1. Liczebność. P.joannisi pospolity. P.acerifoliellla zdecydowanie rzadziej obserwowany
  2. Biotop. Parki, ogrody, lasy, aleje, zadrzewienia śródpolne
  3. Wymiary. Rs 6-9 mm
  4. Okres lotu. Maj – wrzesień
  5. Lokalizacja. Łódzkie, lubelskie. Występują w całym kraju
  6. Pokarm. Gąsienice P.joannisi minują liście klonu zwyczajnego, gąsienice P.acerifoliella zaś klonu polnego
  7. Podobne. U Phyllonorycter geniculella obie przepaski skrzydłowe są wyraźnie, kątowo załamane
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Ricosz avidal
  9. P.joannisi w bazie BioMap
  10. P.acerifoliella na Lepiforum

avidal

Leave a Reply