Phyllonorycter geniculella

Gracillariidae – Kibitnikowate
Przednie skrzydła czysto białe z pomarańczowymi, brunatno obrzeżonymi przepaskami i plamkami o ułożeniu i kształcie charakterystycznym dla gatunku; przepaski kątowo załamane. Na głowie „czuprynka” z białych łusek.

Francja – Zuydcoote 03.07.2022 Fot. Marie Lou Legrand

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Ogrody, parki, aleje klonowe
  3. Wymiary. Rs 7-9 mm
  4. Okres lotu. Maj – czerwiec oraz sierpień; dwa pokolenia w sezonie
  5. Lokalizacja. Francja
  6. Pokarm. Gąsienice minują liście jaworów
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju różnią się detalami ubarwienia i desenia na skrzydłach
  8. Uwagi. Autorka obserwacji – Marie Lou Legrand
  9. P.geniculella na Lepiforum

avidal

Leave a Reply