Triodia sylvina – Krótkowąs sylwina

Hepialidae – Niesobkowate
Skrzydła samca o żywszych, zwykle ceglastobrunatnych skrzydłach. Skrzydła samicy szarobrązowe.

T sylvina

Będzino 07.08.2019 ♂ Fot. Augustyna

T.sylvina

Będzino 07.08.2019 ♂ Fot. Augustyna

Majerowskie Pole 19.08.2014

Łódź – Majerowskie Pole 19.08.2014 ♂

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Parki, ogrody, zarośla, skraje lasów, polany
  3. Wymiary. Rozpiętość skrzydeł 25-45 mm. Samica przeciętnie większa od samca
  4. Okres lotu. Lipiec – wrzesień. Gąsienice cały rok
  5. Lokalizacja. Łódzkie, zachodniopomorskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Imagines nie pobierają pokarmu. Gąsienice żerują w korzeniach roślin zielnych, zwłaszcza malw
  7. Podobne. U Pharmacis lupulina przepaski są szersze i bardziej kontrastowe
  8. Uwagi. Autorką jednej z obserwacji jest Augustyna
  9. T.sylvina w bazie BioMap
  10. T.sylvina na Lepiforum

Leave a Reply