Klimeschia transversella

Douglassidae
Przednie skrzydła brunatne z intensywnym zwykle złocistym, metalicznym połyskiem. W połowie długości skrzydła prosta, biała przepaska poprzeczna. Strzępina efektownie obsypana licznymi plamkami ze srebrzystych łusek; srebrzyste plamki na tle skrzydeł również obecne, ale znacznie mniej obfite i nie rzucające się w oczy.

Hiszpania – Granada 22.03.2019 Fot. Simon Oliver

  1. Liczebność. Trudna do oszacowania – gatunek mało znany i rzadko obserwowany
  2. Biotop. Suche tereny otwarte, w tym murawy psammofilne
  3. Wymiary. Rs 6-10 mm
  4. Okres lotu. Marzec – kwiecień i czerwiec – lipiec/sierpień. Dwa pokolenia w sezonie
  5. Lokalizacja. Hiszpania
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na macierzankach
  7. Podobne. Niektóre inne gatunki z rodziny – w tym Tinagma balteolella
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Simon Oliver
  9. K.transversella na Lepiforum

avidal

Leave a Reply