Hypercallia citrinalis – Amadyna papuzia

Lypusidae
Umieszczana również w rodzinach Depressariidae i Elachistidae. Przednie skrzydła jaskrawo żółte z intensywnie szkarłatnym deseniem utworzonym z krzyżujących się ze sobą smug. Strzępina żółta. Głowa żółta. Głaszczki wydłużone, wyciągnięte do przodu.

Austria – Arnoldstein 29.06.2014 Fot. gernotkunz

Austria – Villach 27.06.2014 Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. Zdecydowanie rzadka, obserwowana bardzo sporadycznie
  2. Biotop. Murawy kserotermiczne oraz inne nasłonecznione tereny otwarte, zwłaszcza wilgotne
  3. Wymiary. Rs 15-20 mm
  4. Okres lotu. Maj/czerwiec – lipiec. Imagines aktywne w ciągu dnia
  5. Lokalizacja. Austria. W Polsce głównie na południu kraju
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na krzyżownicach Polygala calcarea i Polygala vulgaris
  7. Podobne. Urzekająco piękna i niepowtarzalna
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz
  9. H.citrinalis na Lepiforum

avidal

Leave a Reply