Mompha miscella

Momphidae
Przednie skrzydła w stanie spoczynku dachówkowato złożone. Deseń na przednim skrzydła składa się z naprzemiennie szarych i ochrowych pasów o nieostrych brzegach oraz z ciemnych plam utworzonych z wzniesionych łusek – kępki te położone są na styku szarych i ochrowych pól. Głowa i wierzch tułowia szarawe.

Szwajcaria 01.09.2010 Fot. Heiner Ziegler

Szwajcaria 01.09.2010 Fot. Heiner Ziegler

  1. Liczebność. Trudna do oszacowania. Rzadko obserwowany
  2. Biotop. Preferuje murawy kserotermiczne
  3. Wymiary. Rs 6-10 mm
  4. Okres lotu. Kwiecień – sierpień; dwa pokolenia w sezonie
  5. Lokalizacja. Szwajcaria. W Polsce przypuszczalnie na całym obszarze
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na posłonku rozesłanym, rzadziej na innych posłonkach oraz na czystkach – minują liście
  7. Podobne. Podobny deseń na skrzydłach charakteryzuje Mompha lacteella, którą łatwo odróżnić po znacznie jaśniejszych: głowie i wierzchu tułowia
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Heiner Ziegler
  9. M.miscella na Lepiforum

avidal

Leave a Reply