Agrochola litura – Zrzenicówka przecinkówka

Noctuidae – Sówkowate
Znana także pod nazwą źrenicówka przecinkówka. Skrzydła przednie szare z fioletowym, lub czerwonawym odcieniem. Przepaski poprzeczne pofalowane, słabo zaznaczone. Na zewnętrznych brzegach skrzydeł, tuż obok przepasek poprzecznych lub wręcz na nich, czarne plamki. Gąsienica o zmiennym ubarwieniu zależnym od stadia rozwoju niebieskozielonej  – od niebieskozielonej, poprzez szarozieloną, aż po brązową, często z czerwonym odcieniem na grzbietowej stronie ciała.

Austria 23.10.2020 Fot. gernotkunz

  1. Status. Nierzadka. Występuje w całym kraju
  2. Siedlisko. Lasy, parki, łąki, doliny rzeczne, ogrody, przydroża i przytorza, ugory, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Rs 28-36 mm
  4. Okres lotu. Sierpień – październik. Gąsienice od kwietnia do czerwca. Zimuje jajo
  5. Lokalizacja. Austria, Polska – mazowieckie
  6. Pokarm. Nektar, spadź. Gąsienice żerują na rozmaitych roślinach zielnych oraz na drzewach i krzewach liściastych – w tym na dębach, tarninach, głogach i wierzbach
  7. Podobne. Inne, podobnie ubarwione sówki – mimo to identyfikacja na podstawie fotografii terenowych niespecjalnie skomplikowana
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Teresa Stolarczyk gernotkunz
  9. A.litura w bazie BioMap
  10. A.litura na Lepiforum
A.litura

Konstancin – Jeziorna 21.05.2007 Fot. Teresa Stolarczyk


Rodzaj Agrochola - Zrzenicówka


avidal

Leave a Reply