Agrochola lunosa – Zrzenicówka zachodnia

Noctuidae – Sówkowate
Tło przednich skrzydeł bardzo zmienne, od jasnożółtych, przez rdzawoochrowe po szaroczarne. Pole środkowe zwężające się w kierunku tylnych brzegów skrzydeł i ograniczone wąskimi, jasnymi przepaskami poprzecznymi. Plamki nerkowata i okrągła dobrze zaznaczone, ciemniejsze od tła, jasno obwiedzione. Zewnętrzne brzegi skrzydeł niemal zawsze rozjaśnione. Użyłkowanie przednich skrzydeł jasne, u ciemno ubarwionych osobników silnie kontrastujące z tłem skrzydeł.

Francja – Oxelaëre 11.09.2015 Fot. Marie Lou Legrand

  1. Liczebność. Zasięg obejmuje zachodnią i południową Europę
  2. Biotop. Skraje lasów, łąki, polany, pastwiska, doliny rzeczne, zarośla
  3. Wymiary. Rs 32-38 mm
  4. Okres lotu. Sierpień/wrzesień – październik
  5. Lokalizacja. Francja. W Polsce jak dotąd nie odnaleziona
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na trawach
  7. Podobne. Liczne inne gatunki z rodziny
  8. Uwagi. Autorka obserwacji – Marie Lou Legrand
  9. A.lunosa na Lepiforum

Rodzaj Agrochola - Zrzenicówka


avidal