Agrotis bigramma

Noctuidae – Sówkowate
Poprzednio pod nazwą Agrotis crassa. Skrzydła przednie szare, szaro-czarne lub brązowe (w różnych odcieniach). Przepaska ograniczająca wewnętrzny brzeg pola środkowego z wyraźnym zębem (uskokiem) przy tylnym brzegu skrzydła. Plamki nerkowata, okrągła i czopkowata wyraźnie zaznaczone, ciemno obwiedzione. Zewnętrzny brzeg skrzydła przyciemniony nawet u jasnych osobników. Tylne skrzydła czysto białe.

Włochy 09.09.2017 Fot. Paolo Mazzei

  1. Liczebność. Rzadka, obserwowana sporadycznie. Jak na gatunek migrujący z południa Europy przystało liczebność ulega wahaniom sezonowym
  2. Biotop. Murawy kserotermiczne, murawy i łąki o charakterze stepowym, wygrzane skraje lasów i leśne polany
  3. Wymiary. Rs 40-50 mm
  4. Okres lotu. Lipiec – wrzesień. Zimuje gąsienica
  5. Lokalizacja. Włochy. W Polsce głównie na południu kraju
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na korzeniach traw i niektórych roślin zielnych
  7. Podobne. Liczne inne sówki – identyfikację ułatwia specyficzny kształt przepaski wewnętrznej
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Paolo Mazzei
  9. A.bigramma na Lepiforum

Rodzaj Agrotis - Rolnica


avidal

Leave a Reply