Agrotis cinerea

Noctuidae – Sówkowate
Skrzydła przednie zwykle szare lub jasnobeżowe – ich ubarwienie podstawowe podlega jednak znacznej zmienności osobniczej; spotyka się osobniki zarówno o niemal białych skrzydłach, jak i bardzo ciemne. Pole środkowe ograniczone silnie falistymi, ciemniejszymi od tła przepaskami poprzecznymi. W obrębie pola środkowego widoczny słabiej lub lepiej zaznaczony cień w formie rozmytej przepaski poprzecznej. Plamka nerkowata ciemna, u jasnych osobników silnie kontrastowa, u ciemnych słabiej widoczna. Plamki okrągła i czopkowata zanikłe.

Włochy 28.05.2016 Fot. Paolo Mazzei

Włochy 28.05.2016 Fot. Paolo Mazzei

Włochy 17.05.2014 Fot. Paolo Mazzei

  1. Liczebność. Rzadko obserwowana, liczna tylko miejscami
  2. Biotop. Murawy kserotermiczne, murawy naskalne, kamieniołomy – preferuje tereny o wapiennym lub żwirowatym/kamienistym podłożu
  3. Wymiary. Rs 33-40 mm
  4. Okres lotu. Maj – lipiec. Zimuje gąsienica
  5. Lokalizacja. Włochy. W Polsce na rozproszonych stanowiskach
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na macierzankach, rzadziej na innych roślinach zielnych
  7. Podobne. Znaczna zmienność osobnicza utrudnia identyfikację – można ją pomylić z wieloma innymi gatunkami
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Paolo Mazzei
  9. A.cinerea na Lepiforum

Rodzaj Agrotis - Rolnica


avidal

Leave a Reply