Agrotis trux

Noctuidae – Sówkowate
Skrzydła przednie o ekstremalnie dużej zmienności barwnej – o jasnym, szaro-białym tle, poprzez beżowe, ochrowe i brunatne aż po czarne; spotyka się nawet osobniki o jasno różowych, pomarańczowych i blado niebieskich skrzydłach. Plamki nerkowata, okrągła i czopkowata zwykle dobrze zaznaczone. Zwłaszcza plamka czopkowata bywa uderzająco wyraźna i kontrastowa, smoliście czarna – u innych z kolei osobników zlewa się z tłem. Plamka okrągłą jasna lub ciemna; plamka nerkowata kontrastowo obrzeżona.

Włochy 27.09.2017 Fot. Paolo Mazzei

Grecja 26.10.2021 Fot. Paolo Mazzei

Grecja 04.10.2016 Fot. Heiner Ziegler

  1. Liczebność. Skrajnie rzadka – brak współczesnych obserwacji
  2. Biotop. Murawy kserotermiczne, suche łąki, winnice, murawy naskalne
  3. Wymiary. Rs 35-42  mm
  4. Okres lotu. Lipiec – wrzesień. Zimuje gąsienica
  5. Lokalizacja. Włochy, Grecja. W Polsce historycznie i bardzo lokalnie na południu kraju kraju – występowanie wymaga potwierdzenia
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na liściach, a potem korzeniach roślin zielnych oraz winorośli
  7. Podobne. Z uwagi na oszałamiającą zmienność osobniczą może być mylona z różnymi gatunkami sówek
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Paolo Mazzei Heiner Ziegler
  9. A.trux na Lepiforum

Rodzaj Agrotis - Rolnica


avidal

Leave a Reply