Amphipyra perflua – Opłonka przepływica

Noctuidae – Sówkowate
Skrzydła przednie z szeroki, ciemnym polem środkowym silnie kontrastującym z jasnym polem zewnętrznym. Pole środkowe ograniczone silnie ząbkowanymi liniami. Plamka okrągła jasna z ciemnym wypełnieniem.

Szwajcaria 08.08.2010 Fot. Heiner Ziegler

Szwajcaria 08.08.2010 Fot. Heiner Ziegler

Szwajcaria 11.05.2012 Fot. Paolo Mazzei

  1. Liczebność. Rzadko obserwowana, miejscami liczna
  2. Biotop. Lasy, ogrody, parki
  3. Wymiary. Rs 44-54 mm
  4. Okres lotu. Lipiec – wrzesień
  5. Lokalizacja. Szwajcaria. W Polsce nielicznie na całym obszarze
  6. Pokarm. Nektar, przejrzałe owoce. Gąsienice żerują na rozmaitych drzewach i krzewach liściastych – wymienia się m.in. wiciokrzewy, leszczyny, głogi i tarninę
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju, u których pole zewnętrzne jest ciemniejsze, słabiej kontrastujące z polem środkowym
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Heiner Ziegler Paolo Mazzei
  9. A.perflua na Lepiforum

Szwajcaria 11.05.2012 Fot. Paolo Mazzei


avidal

Leave a Reply