Amphipyra pyramidea – Opłonka stogowica

Noctuidae – Sówkowate
Tło skrzydeł przednich zmienne w ubarwieniu, zwykle ciemne, szarawe, lub brunatne. Przepaski poprzeczne silnie pofalowane. Zewnętrzny brzeg przepaski zewnętrznej zwykle wyraźnie rozjaśniony. Po wewnętrznej stroni przepaski zewnętrznej wąskie, pionowe, czarne plamki strzałkowe. Gąsienica zielona z charakterystycznie, stożkowato wyprofilowaną tylną częścią ciała.

Park Poniatowskiego 11.08.2010

Łódź – Park Poniatowskiego 11.08.2010

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Lasy, parki, ogrody, sady, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Rs 40-52 mm
  4. Okres lotu. Lipiec – październik. Gąsienice w maju i czerwcu
  5. Lokalizacja. Łódzkie, mazowieckie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na rozmaitych drzewach i krzewach liściastych
  7. Podobne. Nieco rzadsza Amphipyra berbera – dla pewności oznaczenia wymagana analiza budowy genitaliów
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Paweł Głowacki avidal
  9. A.pyramidea w bazie BioMap
  10. A.pyramidea na Lepiforum

Warszawa 27.05.2021 Fot. Paweł Głowacki


Rodzaj Amphipyra - Opłonka


avidal

Leave a Reply