Amphipyra tragopoginis – Opłonka kozibrodówka

Noctuidae – Sówkowate
Znana także pod nazwą opłonka kozibródka. Przednie skrzydła jednolicie szare, lub szarobrazowe z trzema czarnymi, układającymi się w trójkąt, czarnymi, kropkowatymi plamkami środkowymi. Dorosła gąsienica zielona z białymi liniami wzdłuż boków ciała i grzbietu.

A.tragopoginis

Łódź 05.08.2015 Fot. Jerzy Strzelecki

am-tragopoginis

Łuków 08.09.2016 Fot. Ricosz

amp-tragopoginis

Łuków 31.07.2014 Fot. Ricosz

  1. Liczebność. Pospolita, okresowo bardzo liczna
  2. Biotop. Skraje lasów, łąki, ugory, przydroża i przytorza, polany, ogrody
  3. Wymiary. Rs 33-41 mm
  4. Okres lotu. Sierpień – październik. Gąsienice od maja do lipca. Zimuje jajo
  5. Lokalizacja. Łódzkie, lubelskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na wielu rozmaitych roślinach zielnych  – szczawiach, babkach, bylicach, przytuliach i innych; także na dębach
  7. Podobne. Stosunkowo charakterystyczna
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Jerzy Strzelecki Ricosz
  9. A.tragopoginis w bazie BioMap
  10. A.tragopoginis na Lepiforum

Rodzaj Amphipyra - Opłonka


avidal

Leave a Reply