Anarta odontites

Noctuidae – Sówkowate
Przednie skrzydła szare lub brązowe. Plamki nerkowata, czopkowata i okrągła ciemno obwiedzione; plamka nerkowata nie jest wyraźnie ciemniejsza od plamki czopkowatej. Zewnętrzna, jasna przepaska silnie zygzakowata, w połowie szerokości wycięta w kształt litery „W”.

Szwajcaria 12.06.2012 Fot. Heiner Ziegler

Szwajcaria 12.06.2012 Fot. Heiner Ziegler

  1. Liczebność. Brak współczesnych obserwacji – występowanie wymaga potwierdzenia
  2. Biotop. Murawy kserotermiczne i naskalne
  3. Wymiary. Rs 30-36 mm
  4. Okres lotu. Maj – wrzesień. Gąsienice od czerwca do września
  5. Lokalizacja. Szwajcaria. W Polsce prawdopodobnie nie występuje
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują lepnicach i mydlnicach, oraz na niektórych bobowatych
  7. Podobne. U bardzo podobnej Anarta trifolii plamka nerkowata jest wyraźnie ciemniejsza od plamki czopkowatej
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Heiner Ziegler
  9. A.odontites na Lepiforum

Rodzaj Anarta - Okrzętnica


avidal

Leave a Reply