Perigrapha munda – Przegibka schludnica

Noctuidae – Sówkowate
Poprzednio w rodzaju Anorthoa. Przednie skrzydła zmienne w ubarwieniu, od jasnoszarych, poprzez żółtawobrązowe aż po czerwonobrunatne. Plamki okrągła i nerkowata słabo kontrastowe, białożółto obwiedzione. Przy tylnym brzegu skrzydła dwie małe, czarne plamki; u niektórych osobników podobne, lecz przeciętnie mniejsze plamki pojawiają się także bliżej wierzchołka skrzydła. Gąsienica niemniej zmienna w ubarwieniu od imago, często z czarnymi pasami wzdłuż boków ciała.

A.munda

Łódzkie 18.04.2013 Fot. Jacek Nowak

An.munda

Łódzkie 18.04.2013 Fot. Jacek Nowak

A.munda

Łódź 08.04.2015 Fot. Jerzy Strzelecki

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Polany, skraje lasów, parki, ogrody, zadrzewienia
  3. Wymiary. Rs 37-45 mm
  4. Okres lotu. Marzec – maj. Gąsienice od maja do lipca
  5. Lokalizacja. Łódzkie, małopolskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują głównie nocą (choć nie zawsze) i pojedynczo na rozmaitych drzewach liściastych (dąb, buk, wierzba, lipa, wiąz, grab i zapewne jeszcze inne), oraz na tarninach; dzień spędzają w ukryciu
  7. Podobne. Osobniki o niewyraźnym plamkowaniu można pomylić z innymi sówkami, zwłaszcza z Orthosia incerta
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Jerzy Strzelecki Jacek Nowak Maks Syratt avidal
  9. A.munda w bazie BioMap
  10. A.munda na Lepiforum
Per.munda

Kraków 18.05.2019 Fot. Maksymilian Syratt

A munda

Las wiączyński 21.05.2012

Anorthoa

Las wiączyński 21.05.2012

A.munda

Las wiączyński 30.05.2015


avidal

Leave a Reply