Orthosia incerta – Przegibka zmiennica

Noctuidae – Sówkowate
Przednie skrzydła zmienne w ubarwieniu – od niemal białych przez szare aż po brunatne; często z rdzawym nalotem. Poprzeczna przepaska falista silnie rozmyta, zwykle ciemniejsza od tła; u niektórych osobników przepaska słabo zaznaczona, lub wręcz jej brak . Plamka nerkowata dwubarwna, z wyraźnym przyciemnieniem przy wewnętrznej krawędzi – istotna cecha diagnostyczna gatunku. Gąsienica zielona z jasnymi, białożółtymi liniami wzdłuż boków ciała i na grzbiecie.

Będzino 24.03.2019 Fot. Augustyna

Będzino 05.04.2020 Fot. Augustyna

Będzino 19.03.2020 Fot. Augustyna

O.incerta

Łódź 08.04.2015 Fot. Jerzy Strzelecki

  1. Status. Pospolita, liczna w całym kraju
  2. Siedlisko. Lasy, ogrody, parki, zakrzewione łąki i polany, zadrzewienia, aleje
  3. Wymiary. Rs 35-42 mm
  4. Okres lotu. Marzec – maj. Gąsienice w maju i czerwcu. Zimuje poczwarka w glebie
  5. Lokalizacja. Łódzkie, zachodniopomorskie, dolnośląskie
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują pojedynczo lub gromadnie na rozmaitych drzewach i krzewach liściastych (dąb, topola, brzoza, wierzba, tarnina i inne), oraz na borówkach i koniczynach
  7. Podobne. Dzięki specyficznie ubarwionej plamce nerkowatej nietrudna do identyfikacji; mimo to łatwo pomylić ją jednak z Orthosia cerasi
  8.  Uwagi. Autorzy obserwacji – Barnaba Augustyna Jerzy Strzelecki avidal
  9. O.incerta w bazie BioMap
  10. O.incerta na Lepiforum

Bolimowski PK 28.05.2011 Fot. Barnaba

Bolimowski PK 28.05.2011 Fot. Barnaba

A.sabulosa

Łódź – Widzew 29.06.2010 Gąsienica sparaliżowana przez Ammophila sabulosa


Będzino 19.03.2020 Fot. Augustyna

Będzino 23.03.2019 Fot. Augustyna

Będzino 24.03.2019 Fot. Augustyna

Będzino 24.03.2019 Fot. Augustyna

Będzino 27.03.2019 Fot. Augustyna

Będzino 27.03.2019 Fot. Augustyna

Będzino 26.03.2020 Fot. Augustyna


Rodzaj Orthosia - Przegibka


avidal

Leave a Reply