Orthosia incerta – Przegibka zmiennica

Noctuidae – Sówkowate
Przednie skrzydła zmienne w ubarwieniu – od niemal białych, przez szare, aż po brunatne; często z rdzawym nalotem. Poprzeczna przepaska falista silnie rozmyta, zwykle ciemniejsza od tła; u niektórych osobników przepaska słabo zaznaczona, lub wręcz jej brak . Plamka nerkowata dwubarwna, z wyraźnym przyciemnieniem przy wewnętrznej krawędzi – istotna cecha diagnostyczna gatunku. Gąsienica zielona z jasnymi, białożółtymi liniami wzdłuż boków ciała i na grzbiecie.

O.incerta

Łódź 08.04.2015 Fot. Jerzy Strzelecki

  1. Liczebność. Pospolita, liczna
  2. Biotop. Lasy, ogrody, parki, zakrzewione łąki i polany, zadrzewienia, aleje
  3. Wymiary. Rs 35-42 mm
  4. Okres lotu. Marzec – maj. Gąsienice w maju i czerwcu. Zimuje poczwarka w glebie
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują pojedynczo lub gromadnie na rozmaitych drzewach i krzewach liściastych (dąb, topola, brzoza, wierzba, tarnina i inne), oraz na borówkach i koniczynach
  7. Podobne. Dzięki specyficznie ubarwionej plamce nerkowatej nietrudna do identyfikacji; łatwo pomylić ją jednak z Orthosia cerasi
  8.  Uwagi. Autor obserwacji imago – Jerzy Strzelecki
  9. O.incerta w bazie BioMap
  10. O.incerta na Lepiforum
A.sabulosa

Łódź – Widzew 29.06.2010 Gąsienica sparaliżowana przez Ammophila sabulosa

Leave a Reply