Orthosia cerasi – Przegibka stałka

Noctuidae – Sówkowate
Przednie skrzydła zmienne w ubarwieniu, jednak niemal zawsze jasne; u niektórych osobników widoczna ciemna, rozmyta smuga poprzeczna. Plamki nerkowata i okrągła jasno obwiedzione; plamka nerkowata jednobarwna.

Będzino 27.03.2019 Fot. Augustyna

Będzino 26.03.2020 Fot. Augustyna

  1. Liczebność. Pospolita, liczna
  2. Biotop. Lasy, ogrody, parki, zakrzewione łąki i polany, zadrzewienia, aleje
  3. Wymiary. Rs 34-40 mm
  4. Okres lotu. Marzec – maj. Gąsienice w maju i czerwcu. Zimuje poczwarka w glebie
  5. Lokalizacja. Zachodniopomorskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują pojedynczo lub gromadnie na rozmaitych drzewach i krzewach liściastych (dąb, wiąz, brzoza, wierzba i inne)
  7. Podobne. Wczesny pojaw imagines ułatwia identyfikację. Najłatwiej pomylić ją z Orthosia incerta, u której plamka nerkowata jest wyraźnie dwubarwna
  8.  Uwagi. Autorka obserwacji – Augustyna
  9. O. cerasi na Lepiforum

Będzino 22.03.2019 Fot. Augustyna

Będzino 05.04.2019 Fot. Augustyna

Będzino 04.04.2019 Fot. Augustyna

Będzino 26.03.2020 Fot. Augustyna


Rodzaj Orthosia - Przegibka


avidal

Leave a Reply