Orthosia cerasi – Przegibka stałka

Noctuidae – Sówkowate
Przednie skrzydła zmienne w ubarwieniu, jednak niemal zawsze jasne; u niektórych osobników widoczna ciemna, rozmyta smuga poprzeczna. Plamki nerkowata i okrągła jasno obwiedzione; plamka nerkowata jednobarwna.

Szwajcaria 18.04.2010 Fot. Heiner Ziegler

Szwajcaria 25.03.2011 Fot. Heiner Ziegler

Będzino 26.03.2020 Fot. Augustyna

  1. Liczebność. Pospolita, liczna
  2. Biotop. Lasy, ogrody, parki, zakrzewione łąki i polany, zadrzewienia, aleje
  3. Wymiary. Rs 34-40 mm
  4. Okres lotu. Marzec – maj. Gąsienice w maju i czerwcu. Zimuje poczwarka w glebie
  5. Lokalizacja. Szwajcaria, Polska – zachodniopomorskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują pojedynczo lub gromadnie na rozmaitych drzewach i krzewach liściastych (dąb, wiąz, brzoza, wierzba i inne)
  7. Podobne. Wczesny pojaw imagines ułatwia identyfikację. Najłatwiej pomylić ją z Orthosia incerta, u której plamka nerkowata jest wyraźnie dwubarwna
  8.  Uwagi. Autorzy obserwacji – Augustyna Heiner Ziegler
  9. O. cerasi na Lepiforum

Szwajcaria 21.05.2013 Fot. Heiner Ziegler

Będzino 22.03.2019 Fot. Augustyna

Będzino 05.04.2019 Fot. Augustyna

Będzino 04.04.2019 Fot. Augustyna

Będzino 26.03.2020 Fot. Augustyna


Rodzaj Orthosia - Przegibka


avidal

Leave a Reply