Archanara neurica

Noctuidae – Sówkowate
Przednie skrzydła beżowo-żółte z brunatnym przyprószeniem i zwykle z podłużną, rozmytą, ciemną smugą wzdłuż środka skrzydła. Tylne skrzydła o barwie zbliżonej do skrzydeł przednich, z ciemniejszą od tła niewyraźną przepaską zewnętrzną.

Węgry 01.07.2022 Fot. Baranyi Tamás

  1. Liczebność. Lokalna, rzadko obserwowana
  2. Biotop. Szuwary, mokradła, podmokłe łąki, pobrzeża jezior
  3. Wymiary. Rs 23-29 mm – to niewielki, niepozorny gatunek
  4. Okres lotu. Maj – październik
  5. Lokalizacja. Węgry. W Polsce na północy kraju
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na w łodygach mozgi trzcinowate i trzciny pospolitej
  7. Podobne. A Archanara dissoluta tylne skrzydła są ewidentnie jaśniejsze od skrzydeł przednich, bez ciemnej przepaski zewnętrznej
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Baranyi Tamás
  9. A.neurica na Lepiforum

avidal

Leave a Reply