Atethmia centrago

Noctuidae – Sówkowate
Ubarwienie przednich skrzydeł zmienne – żółtopomarańczowe, rdzawoczerwone, czerwonobrązowe… Pole środkowe często silnie kontrastowe, wyraźnie ciemniejsze od tła, ograniczone jasnymi przepaskami poprzecznymi – przednia przepaska jest niemal prosta, tylna łukowato wygięta. Forma barwna unicolor znacznie mniej kontrastowo ubarwiona ( w Polsce nie występuje ).

A.centrago

Łódź 31.08.2015 Fot. Jacek Nowak

  1. Liczebność. Niezbyt pospolita, rzadko obserwowana; liczniejsza na zachodzie kraju
  2. Biotop. Lasy, doliny rzeczne, aleje z jesionami
  3. Wymiary. Rs 32-36 mm
  4. Okres lotu. Sierpień – październik. Gąsienice od kwietnia do lipca
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na jesionach – zjadają pączki, kwiaty i liście
  7. Podobne. Nieco podobna jest Tiliacea aurago
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Jacek Nowak
  9. A.centrago w bazie BioMap
  10. A.centrago na Lepiforum

Dodaj komentarz