Atethmia centrago – Ozimica średnia

Noctuidae – Sówkowate
Ubarwienie przednich skrzydeł zmienne – żółtopomarańczowe, rdzawoczerwone, czerwonobrązowe… Pole środkowe często silnie kontrastowe, wyraźnie ciemniejsze od tła, ograniczone jasnymi przepaskami poprzecznymi – przednia przepaska jest niemal prosta, tylna łukowato wygięta. Forma barwna unicolor znacznie mniej kontrastowo ubarwiona (w Polsce nie występuje).

A.centrago

Łódź 31.08.2015 Fot. Jacek Nowak

  1. Liczebność. Niezbyt pospolita, rzadko obserwowana; liczniejsza na zachodzie kraju
  2. Biotop. Lasy, doliny rzeczne, aleje z jesionami
  3. Wymiary. Rs 32-36 mm
  4. Okres lotu. Sierpień – październik. Gąsienice od kwietnia do lipca
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na jesionach – zjadają pączki, kwiaty i liście
  7. Podobne. Nieco podobna jest Tiliacea aurago
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Jacek Nowak
  9. A.centrago w bazie BioMap
  10. A.centrago na Lepiforum

avidal

Leave a Reply