Auchmis detersa

Noctuidae – Sówkowate
Przednie skrzydła szare z ciemnym użyłkowaniem. Plamki nerkowata i okrągła zlane z tłem, ciemno wąsko obwiedzione. Wierzch tułowia szary z parą podłużnych smug bocznych utworzonych z ciemnych łusek.

Szwajcaria 15.10.2006 Fot. Heiner Ziegler

Armenia 04.07.2011 Fot. Heiner Ziegler

  1. Liczebność. Migrant z południa Europy – zalatuje do naszego kraju tylko wyjątkowo
  2. Biotop. Zakrzewione murawy kserotermiczne
  3. Wymiary. Rs 40-51 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec – wrzesień. Zimuje gąsienica
  5. Lokalizacja. Szwajcaria, Armenia. W Polsce współcześnie obserwowana w Beskidach
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na berberysach
  7. Podobne. Inne szaroskrzydłę sówki – w tym Asteroscopus sphinx i kapturnice Cucullia spp. („kaptur” z szarych łusek ewidentnie bardziej wydatny)
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Heiner Ziegler
  9. A.detersa na Lepiforum

Szwajcaria 29.03.2014 Fot. Heiner Ziegler

Szwajcaria 29.03.2014 Fot. Heiner Ziegler

Szwajcaria 29.03.2014 Fot. Heiner Ziegler


avidal

Leave a Reply